Pakowanie do transportu - Relokacja maszyn i urządzeń

Pakowanie maszyny i sztauowania kontenera 20 ft DV

W ramach jednej z naszych ostatnich realizacji, zajęliśmy się kompleksowym pakowaniem maszyny oraz jej sztauowaniem w kontenerze 20 ft DV.

Pierwszym krokiem było odpowiednie zabezpieczenie maszyny poprzez umieszczenie jej na dedykowanym podeście, stworzonym z myślą o stabilnym i bezpiecznym transporcie. Następnie przystąpiliśmy do pakowania typu vacuum, które jest typowe dla transportu morskiego. Metoda ta polega na szczelnym opakowaniu ładunku w kilkuwarstwową folię aluminiową (ALU) wraz z pochłaniaczami wilgoci oraz odessaniem powietrza, co tworzy suchą atmosferę wewnątrz opakowania. Dzięki temu zapobiega się kondensacji i skraplaniu wilgoci, chroniąc maszynę przed korozją i innymi uszkodzeniami.

Aby właściwie przygotować sztauowanie kontenera, zbudowaliśmy specjalny podest obejmujący całą powierzchnię podłogi kontenera. Ten krok był kluczowy, ponieważ umożliwił odpowiednie umieszczenie maszyny i zapewnił równomierny rozkład masy urządzenia na cały kontener. Równomierne rozłożenie masy jest niezbędne dla utrzymania stabilności ładunku podczas transportu morskiego.