Pakowanie do transportu - Relokacja maszyn i urządzeń

Na podstawie przepisów rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) informujemy, że nasza firma wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z przytoczonego wyżej aktu prawnego.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny i powierza nam swoje dane osobowe prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony tych danych respektowanymi w naszym przedsiębiorstwie.

1. Administratorem danych osobowych jest Opakowania Eksportowe Sp. z o.o. sp.k. zarejestrowana w Kotarwicach 33 gm. Kowala (26-624), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000711335, REGON: 146348715, NIP: 9482598057, zwana dalej Firmą.

2. Na Administratorze danych osobowych nie spoczywa obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych wobec czego Inspektor nie zostaje powołany.

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi:
– Opakowania Eksportowe Sp. z o.o. sp.k., Kotarwice 33, 26-624 Kowala
– e-mail: biuro@opakowaniaeksportowe.pl

4. Administrator danych udostępnia dane następującym grupom podmiotów:
– podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
– podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe;
– podmiotom, za pomocą których Opakowania Eksportowe Sp. z o.o. sp.k. realizują własne zobowiązania jak np. ekipy montażowe, projektanci, konstruktorzy, przewoźnicy, licencjodawcy programów internetowych używanych przez firmę, firmy obsługujące reklamacje, kancelarie prawne itp. (grupa tzw. podwykonawców);
– właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe pozyskane przez Firmę;
– właściwym organom Państwa w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

5. Każda osoba powierzająca nam swoje dane staje się podmiotem przetwarzania danych (dalej Właściciel danych) ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora. Będą one rozpatrywane.

Właścicielowi danych przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane osobowe każdego Właściciela danych są przetwarzane w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Właściciela danych, marketingu bezpośredniego, oferowania usług znajdujących się w katalogu usług Firmy, w celu tworzenia analiz, zestawień, rozliczeń finansowych, w tym dokumentów księgowych, kontroli wiarygodności płatniczej Właściciela danych, a nade wszystko do wykonania zawartej przez Właściciela danych z Opakowania Eksportowe Sp. z o.o. sp.k. umowy w zakresie świadczenia usług, a także wykonania ciążących na Firmie obowiązków prawnych oraz egzekwowania jej praw np. dochodzenia roszczeń.

7. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres do 5 lat od ich otrzymania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.