Pakowanie do transportu - Relokacja maszyn i urządzeń

Oferujemy Państwu palety transportowe w tym palety z certyfikatem IPPC znane również jako palety fumigowane.

Do transportu towarów nie zawsze wymagane są skrzynie drewniane. W wielu wypadkach wystarcza umieszczenie ładunku na palecie czy podeście, unieruchomienie go, zapakowanie w odpowiednie materiały opakowaniowe, które będą chronić ładunek przed działaniem wilgoci. W naszej firmie – Opakowania Eksportowe Sp. z o.o. sp.k. oferujemy cały ten proces: od produkcji palet poprzez zabezpieczenie towaru, magazynowanie przez czas potrzebny na wysyłkę, spakowanie go do kontenerów lub na ciężarówkę, odprawę celną po transport w miejsce docelowe w Polsce lub Europie albo na lotnisko lub do portu skąd towar powędruje dalej w świat.

 

Palety transportowe fumigowane

Wśród palet oferujemy Państwu również palety transportowe z certyfikatem IPPC czyli tzw. palety fumigowane. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa dymić, kadzić i odnosi się do procesu fumigacji czyli eksterminacji organizmów żywych bytujących w drewnie. Kiedyś używano do tego procesu bromku metylu. Teraz jest on zakazany ze względu na efekt cieplarniany, który powoduje, a do fumigacji najczęściej używa się fosforowodoru. Ze względu na ryzyko przemieszczania się szkodników między krajami i kontynentami wiele z nich w tym Unia Europejska wymaga od importerów używania drewnianych opakowań i palet, które zostały oznaczone symbolem IPPC.

Wszystkie palety z certyfikatem IPPC wykonane są z drewna poddanego obróbce fitosanitarnej według ISPM 15 czyli Międzynarodowych norm środków fitosanitarnych dotyczących ochrony roślin. Na takie palety nanoszony jest symbol IPPC, nr zakładu, w którym drewno zostało poddane obróbce fitosanitarnej oraz rodzaj zatwierdzonego działania w naszym przypadku symbol HT, oznaczający obróbkę termiczną. W ten sposób oznaczone palety mogą transportować Państwa towary po całym świecie.

Do każdej partii zamówionych palet dołączamy certyfikat IPPC w wersji papierowej w języku angielskim.

W zależności od obciążeń, rodzaju pakowanych towarów proponujemy palety standardowe, czyli z przerwami między deskami albo z pełnym odeskowaniem, na tzw. „klockach” lub kantówkach.
Dla cięższych towarów proponujemy podesty transportowe wykonane na kratownicy z pełnym odeskowaniem.

Na Państwa zamówienie możemy przygotować palety transportowe zarówno z drewna surowego jak i certyfikowanego spełniającego normę ISPM-15.

Produkujemy:

  • palety transportowe zwykłe
  • palety fumigowane z certyfikatem IPPC
  • palety fumigowane jednorazowe z certyfikatem IPPC
  • palety specjalne
  • palety kontenerowe
  • drewniane podesty transportowe
  • drewniane podesty fumigowane, IPPC
  • kratownice
  • inne uzgodnione z Klientem


Jeśli potrzebujecie Państwo przewieźć swoje towary przy pomocy palet lub podestów drewnianych – prosimy o kontakt. Przygotujemy najlepsze rozwiązanie i pomożemy zrealizować transport.