Pakowanie do transportu - Relokacja maszyn i urządzeń

Inspekcja załadunku kontenera jest usługą dodatkową, która polega na tym, że zatrudniony w tym celu inspektor zewnętrzny z uwagą obserwuje i nadzoruje poszczególne etapy wykonywanego pakowania pod kątem skuteczności zastosowanych rozwiązań. Inspekcji załadunku kontenera, na Państwa życzenie, dokonuje uprawniony inspektor. Po zakończeniu Klient otrzymuje dokument potwierdzający słuszność zastosowanych rozwiązań. Przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa towarów naszych Klientów podczas transportu dlatego wybierz naszą ofertę!

Transport kontenerowy jest bardzo popularnym i wygodnym sposobem przewożenia towarów. Żeby był bezpieczny muszą być spełnione warunki odpowiedniego pakowania i zabezpieczenia przewożonych towarów. Inspekcja załadunku kontenera umożliwia eliminowanie zagrożeń wynikających z niepoprawnego spakowania towaru.

Kontrola wizualna stanu technicznego kontenerów

Inspekcja załadunku kontenera

Pierwszym i niezbędnym etapem zmierzającym do celu, jakim jest bezpieczny transport towarów, jest sprawdzenie stanu technicznego kontenera. Każdy kontener przed załadunkiem jest przez nas dokładnie oglądany pod kątem ewentualnych uszkodzeń i szczelności. Mamy przeszkoloną kadrę w zakresie kontroli wizualnej kontenerów, co daje Państwu pewność, że Wasze towary są bezpieczne podczas transportu.

Przebieg inspekcji kontenera polega na:

 • kontroli wizualnej kontenera z zewnątrz pod kątem uszkodzeń mechanicznych
 • kontroli wewnątrz kontenera pod kątem szczelności i uszkodzeń mechanicznych
 • przygotowaniu dokumentacji zdjęciowej kontenera przed załadunkiem

Co to jest inspekcja załadunku kontenera?

Inspekcja załadunku kontenera

Kolejnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa transportu towarów w kontenerach jest  inspekcja załadunku kontenera. Jest wykonywana w celu dochowania wszelkiej staranności, upewnienia się, że towar przewożony w kontenerze będzie bezpieczny. Jest „dmuchaniem na zimne”, które pozwala zachować spokój i poczucie bezpieczeństwa podczas wielotygodniowej, a czasami wielomiesięcznej podróży Państwa towarów. Polega na analizie każdego etapu zabezpieczania ładunku pod kątem odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Na życzenie naszych Klientów wykonujemy inspekcję zarówno stanu technicznego kontenerów przed ich zapakowaniem jak i samego procesu sztauowania.

Inspekcja załadunku kontenera – lista kontrolna

Inspekcja załadunku kontenera

Inspekcja procesu załadunku kontenera jest przeprowadzana przez inspektorów firmy SGS. Ma ona na celu kontrolę sposobu pakowania towaru do kontenera i jego mocowania i obejmuje:

 • kontrolę samego kontenera
 • ocenę sposobu pakowania towaru
 • ocenę ilości spakowanego towaru
 • ocenę poprawnego doboru kontenera do rodzaju przewożonych towarów
 • rodzaj użytych zabezpieczeń
 • poprawność zabezpieczenia i towaru w kontenerze
 • kontrolę oznakowania
 • dokumentację uszkodzeń zaobserwowanych podczas załadunku
 • dokumentację zdjęciową procesu załadunku
 • założenie plomby
 • dokumentację dotyczącą kontenera, opakowania i numeru plomby