Po co jest pakowanie wielkogabarytowe? Bywa, że maszyna czy inne urządzenie przed spakowaniem i zabezpieczeniem na czas transportu jest dzielone na mniejsze części i jako urządzenie w elementach wysyłane w podróż. Tak bywa najczęściej gdy urządzenie jest duże i albo nie ma możliwości przetransportowania go w całości albo koszt takiej operacji byłby bardzo wysoki. Najczęściej jednak ze względu na chęć zminimalizowania ryzyka związanego z demontażem i ponownym montażem urządzenia firmy decydują się na transport ponadgabarytowy a tym samym pakowanie wielkogabarytowe.

Problematyczne bywa zwłaszcza przewożenie wielkogabarytowych przedmiotów o niestandardowym kształcie, wielkiej wadze, wrażliwości na wstrząsy czy wilgoć.

Pakowanie wielkogabarytowe wymaga dużej wiedzy merytorycznej i doświadczenia, bo duże maszyny i urządzenia sprawiają transportowcom najwięcej wyzwań, są wyjątkowo narażone na uszkodzenia mechaniczne dlatego wymagają niezwykłej troski przy pakowaniu i zabezpieczaniu na czas transportu. Tego typu „kolosy” również potrafimy spakować.